top of page

Vårens nykomlingar på våtmarken


Under några veckor i maj och juni hade jag uppsikt på ett antal fågelbo vid Stångby våtmark för att följa utvecklingen av häckningarna. I första hand var det skärfläckorna som jag var nyfiken på. Mina dagliga besök under dessa veckor gav intressant insikt i allt som händer på våtmarken.

Den relativt nyanlagda våtmarken har blivit ett mycket fint område för flera fågelarter som frekvent besöker lokalen. Under de få åren den funnits har flera arter häckat där återkommande.

Nästan uteslutande har jag kunnat fotografera fåglarna från bilen. En skärfläcka hade boet ganska nära vägen, men märkligt nog tog den ingen större notis av bilen, men däremot reagerar dom direkt på fotgängare, men inte lika mycket på cyklister och ryttare. Det var också intressant att notera hur den parten som inte låg på bo hade koll på verksamheten, så fort någon annan fågel eller djur kom för nära boet blev det en jakt för att mota bort dom. En lite speciell händelse var en kväll när en person gick förbi med hund, då flög en skärfläckan upp på vägen. Plötsligt fällde den ut vingarna och gick med krumma ben. Det var tydligt hur den försökte dra till sig uppmärksamheten samtidigt som den hela tiden rörde sig bort från boet.

En bit från skärfläckans bo hade en större strandpipare sitt bo. Deras fem ungar kläcktes lite tidigare. Ungefär samtidigt hade några rödbenor också fått ut sina ungar ur boet. För skärfläckorna dröjde det lite längre innan deras ungar kom ut och det blev totalt sex ungar från två bon.

Under någon vecka fanns även två mosnäppor på plats och under den senare av perioden rastade några svartsnäppor också i våtmarken. Annars var det mest vanliga arter som höll vid våtmarken, som gulärla, hämpling, hussvala, tornseglare, knölsvan, grågås, skedand, gräsand, fiskmås, kajor, ringduvor och sädesärla.

#Stångby

40 visningar

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page