top of page

En gris på vägen


Igår tog jag en lång promenad vid Örtofta sockerbruksdammar för att fotografera fåglar. När jag bara var några hundra meter från bilen på tillbakavägen stod det en vildsvinssugga intill vägen. För säkerhets skull stannade jag och avvaktade för att få koll på situationen. Efter en liten stund kom även en kulting upp på vägen och senare kom ytterligare sex stycken från andra sidan vägen. Pulsen steg lite och det var uppenbart lämpligt att utöka avståndet lite. Med bilen inom synhåll, en gris däremellan och ingen alternativ väg var det bara att avvakta. Till slut samlade suggan ihop hela gruppen med kultingar och gav sig ut på betfältet för att till slut försvinna över backkrönet.

#Vildsvin

40 visningar

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page