Personbästa i Hässleholm


Vid HAIS-spelen i Hässleholm idag förbättrade Jacob sitt personbästa med sex hundradelar till 16,27 på 110 meter häck. Loppet flöt på bra med något mindre islag på slutet. Tekniken på de höga seniorhäckarna fungerar bra och det finns fina möjligheter att putsa tiden mer längre fram.

#IFKLund

0 visningar
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon